Meranie vlhkosti

Meranie vlhkosti

T3510

€244,44

Web Sensor - snímač teploty a vlhkosti s výstupem Ethernet

H3530

€334,15

Snímač teploty a vlhkosti s výstupom Ethernet a relé

H3531R

€356,37

Snímač teploty a vlhkosti s výstupom Ethernet a relé do stojanu rack 19"

H7530

€395,69

Snímač teploty, vlhkosti a tlaku s výstupom Ethernet a dvomi relé

P2520

€141,55

WebSensor - dvojkanálový prevodník z prúdových slučiek 0-20mA

P8511

€108,89

Web Sensor - jednokanálový snímač teploty a vlhkosti

P8541

€127,52

Web Sensor - štvorkanálový snímač teploty a vlhkosti

P8611

€132,05

Web Sensor s PoE - jednokanálový snímač teploty a vlhkosti

P8641

€151,05

Web Sensor s PoE - štvorkanálový snímač teploty a vlhkosti

P8652

€160,55

Web Sensor s PoE - dvojkanálový snímač s binárnymi vstupmi

T3610

€277,69

Web Sensor s PoE - snímač teploty a vlhkosti s výstupom Ethernet

T6540

€350,55

WebSensor - snímač koncentrácie CO2, teploty a vlhkosti s výstupom Ethernet

T7610

€382,93

Web Sensor s PoE - teplomer vlhkomer barometer tlaku s výstupom Ethernet

U7844

€0,00

Štvorkanálový záznamník s čítacími a binárními vstupmi

U3121M

€0,00

IoT bezdrôtový datalogger teploty, relatívnej vlhkosti pre externú sondu, so zabudovaným modemem

U3121Msim

€0,00

IoT bezdrôtový datalogger teploty, relatívnej vlhkosti pre externú sondu, so zabudovaným modemom a IoT SIM kartou

U3631M

€0,00

IoT bezdrôtový datalogger teploty, relatívnej vlhkosti s konektorom pre pripojenie externej sondy teploty, so zabudovaným modemom

U3120M

€0,00

IoT bezdrôtový datalogger teploty, relatívnej vlhkosti so zabudovaným modemom

U4440M

€0,00

IoT bezdrôtový datalogger teploty, vlhkosti, CO2 a atmosférického tlaku so zabudovanými sondami a s GSM modemom

U3121

€0,00

Záznamník teploty a vlhkosti pre externú sondu

U3631

€0,00

Záznamník teploty a vlhkosti s konektorom pre externú sondu teploty

U3120

€0,00

Záznamník teploty a vlhkosti so zabudovanými sondami

U4130

€0,00

Záznamník teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku so zabudovanými sondami