Záznamníky teploty | Záznamníky vlhkosti

U7844

€0,00

Štvorkanálový záznamník s čítacími a binárními vstupmi

U8410M

€0,00

IoT bezdrôtový datalogger koncentrácie CO2 so zabudovanými sondami a zabudovaným modemom

U0121M

€0,00

IoT bezdrôtový datalogger teploty pre 2 externé sondy teploty, so zabudovaným modemom

U0141M

€0,00

IoT bezdrôtový datalogger teploty pre 4 externé sondy teploty so zabudovaným modemom

U0141Msim

€0,00

IoT bezdrôtový datalogger teploty pre 4 externé sondy teploty, so zabudovaným modemom a IoT SIM kartou

U0110M

€0,00

IoT bezdrôtový datalogger teploty so zabudovanou sondou a GSM modemom

U0110Msim

€0,00

IoT bezdrôtový datalogger teploty so zabudovanou sondou, modemom a IoT SIM kartou

U3121M

€0,00

IoT bezdrôtový datalogger teploty, relatívnej vlhkosti pre externú sondu, so zabudovaným modemem

U3121Msim

€0,00

IoT bezdrôtový datalogger teploty, relatívnej vlhkosti pre externú sondu, so zabudovaným modemom a IoT SIM kartou

U3631M

€0,00

IoT bezdrôtový datalogger teploty, relatívnej vlhkosti s konektorom pre pripojenie externej sondy teploty, so zabudovaným modemom

U3120M

€0,00

IoT bezdrôtový datalogger teploty, relatívnej vlhkosti so zabudovaným modemom

U4440M

€0,00

IoT bezdrôtový datalogger teploty, vlhkosti, CO2 a atmosférického tlaku so zabudovanými sondami a s GSM modemom

U2422

€0,00

Záznamník atmosférického tlaku a CO2 až do 50.000 ppm

U8410

€0,00

Záznamník koncentrácie CO2 so zabudovanými sondami

U3121

€0,00

Záznamník teploty a vlhkosti pre externú sondu

U3631

€0,00

Záznamník teploty a vlhkosti s konektorom pre externú sondu teploty

U3120

€0,00

Záznamník teploty a vlhkosti so zabudovanými sondami

U0111

€0,00

Záznamník teploty pre jednu externú sondu Pt1000

U0110

€0,00

Záznamník teploty so zabudovanou sondou

U4130

€0,00

Záznamník teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku so zabudovanými sondami