Prenosné meracie prístroje teploty a vlhkosti s kalibračným listom

M1200E

Multilogger - nenákladný teplomer so 4 termočlánkovými vstupmi
€418,95

C0121

Vysoko presný teplomer pre odporové sondy Ni1000.
€154,85

C0111

Vysoko presný teplomer pre odporové sondy Ni1000.
€141,55

D0211

Teplomer jednokanálový Pt1000
€211,85

C3120

Teplomer-vlhkomer
€211,85

C3631

Teplomer-vlhkomer
€191,90

D3120

Teplomer-vlhkomer
€254,60

D3631

Teplomer-vlhkomer
€269,80

C3121

Teplomer-vlhkomer s externou sondou na kábli
€190,00

D3121

Teplomer-vlhkomer s externou sondou na kábli
€267,90

C3633

Teplomer-vlhkomer s magnetickou teplotnou sondou pre meranie povrchovej teploty
€253,65

D3633

Teplomer-vlhkomer s magnetickou teplotnou sondou pre meranie povrchovej teploty
€331,55

C3121P

Teplomer-vlhkomer so sondou do tlaku
€322,05

D3121P

Teplomer-vlhkomer so sondou do tlaku
€379,05