Meranie teploty a vlhkosti pri preprave

U7844

Štvorkanálový záznamník s čítacími a binárními vstupmi
€237,50

U0121M

IoT bezdrôtový datalogger teploty pre 2 externé sondy teploty, so zabudovaným modemom
€479,75

U0141M

IoT bezdrôtový datalogger teploty pre 4 externé sondy teploty so zabudovaným modemom
€502,55

U0141Msim

IoT bezdrôtový datalogger teploty pre 4 externé sondy teploty, so zabudovaným modemom a IoT SIM kartou
€526,30

U0110

Záznamník teploty so zabudovanou sondou
€142,50

U0110M

IoT bezdrôtový datalogger teploty so zabudovanou sondou a GSM modemom
€435,10

U0110Msim

IoT bezdrôtový datalogger teploty so zabudovanou sondou, modemom a IoT SIM kartou
€458,85

U3121

Záznamník teploty a vlhkosti pre externú sondu
€201,40

U3121M

IoT bezdrôtový datalogger teploty, relatívnej vlhkosti pre externú sondu, so zabudovaným modemem
€479,75

U3121Msim

IoT bezdrôtový datalogger teploty, relatívnej vlhkosti pre externú sondu, so zabudovaným modemom a IoT SIM kartou
€503,50

U3631

Záznamník teploty a vlhkosti s konektorom pre externú sondu teploty
€266,95

U3631M

IoT bezdrôtový datalogger teploty, relatívnej vlhkosti s konektorom pre pripojenie externej sondy teploty, so zabudovaným modemom
€499,70

U3120

Záznamník teploty a vlhkosti so zabudovanými sondami
€226,10

U3120M

IoT bezdrôtový datalogger teploty, relatívnej vlhkosti so zabudovaným modemom
€502,55

U0111

Záznamník teploty pre jednu externú sondu Pt1000
€154,85

U4130

Záznamník teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku so zabudovanými sondami
€297,35

M1200E

Multilogger - nenákladný teplomer so 4 termočlánkovými vstupmi
€418,95