Meranie barometrického tlaku

Meranie barometrického tlaku

H7530

€395,69

Snímač teploty, vlhkosti a tlaku s výstupom Ethernet a dvomi relé

T7610

€382,93

Web Sensor s PoE - teplomer vlhkomer barometer tlaku s výstupom Ethernet

U7844

€0,00

Štvorkanálový záznamník s čítacími a binárními vstupmi

U4440M

€0,00

IoT bezdrôtový datalogger teploty, vlhkosti, CO2 a atmosférického tlaku so zabudovanými sondami a s GSM modemom

U2422

€0,00

Záznamník atmosférického tlaku a CO2 až do 50.000 ppm

U4130

€0,00

Záznamník teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku so zabudovanými sondami